Här kan du läsa hur testet går till.

Vi rekommenderar:

• att du avsätter tillräckligt med tid – det tar ca en timme att göra testet.
• att du sitter på en plats där du kan koncentrera dig och inte blir störd.
• att du kontrollerar att ljudet på datorn fungerar och eventuellt har hörlurar till hands.

I testet kombineras två metoder:

1. Självbedömning: du uppskattar själv din nivå utifrån olika ”jag kan”-påståenden.
2. Test: du väljer svar bland flera svarsalternativ.

Testet består av sex delar, en för varje språkfärdighet:

1. Skriftlig produktion.
2. Grammatik och ordförråd.
3. Läsförståelse.
4. Hörförståelse.
5. Muntlig produktion.
6. Muntlig interaktion.

Varje del inleds med en självbedömning. Här ska du själv uppskatta din språkliga förmåga i några konkreta situationer.

Testet utgår från din nivå

Testet startar på den nivå som självbedömningen utvisar.

När du genomfört den första delen beräknar testet om din egen bedömning överensstämmer med den nivå du uppnått genom dina svar. Om du i testet  hamnar högre än din egen bedömning styrs du till en högre nivå.

Under testets gång kan du bli styrd från lägre nivå till högre och omvänt. Bara följ instruktionerna i testet.

Testet tar ungefär en timme

Det tar mellan en halv och en och en halv timme att genomföra hela testet. Exakt hur lång tid det tar beror på dels hur ofta du blir upp- respektive nerflyttad i de olika delarna av testet, dels vilken nivå du befinner dig på.

Länken är aktiv i 48 timmar. Du kan när som helst under denna tid avbryta testet och återvända senare för att avsluta det. Dina svar sparas och du kan fortsätta där du slutade.

Resultat via mejl

När du har genomfört testet mejlar vi resultatet till dig.

Resultatet visar din nivå i varje färdighet i förhållande till Gemensam europeisk referensram för språk (GERS).